Čiščenje in kemija

CleanPennies11

Čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija

Čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija spadajo med t.i. antiseptične postopke, ki se izvajajo z namenom uničevanja, odstranjevanja, upočasnjevanja rasti in razmnoževanja večine patogenih mikroorganizmov do te mere, da niso več škodljivi zdravju. Med mikroorganizme prištevamo bakterije, viruse, glive, parazite itd.

Čiščenje

To je postopek, pri katerem odstranimo vidno umazanijo, organske ostanke in mikrobe. Za to opravilo se uporablja običajni pomivalni prašek. Možna je tudi uporaba kombiniranih sredstev.

Dezinfekcija ali razkuževanje (angl. sanitizing)

To je postopek, pri katerem zmanjšamo število patogenih elementov do te stopnje, da niso več škodljivi za zdravje in tako znatno zmanjšamo možnost za okužbe. Razkuževanje izvajamo na tri načine in sicer mehansko (drgnjenje, brisanje), kemično (razkužila) in s fizikalnimi postopki (UV sevanje, segrevanje).

mp-cl-cpo01Chemipro OXI (Vinoferm)

Je prašna vodotopna spojina natrijevega karbonata in vodikovega peroksida. Raztaplja se v vodi in zagotavlja močno sterilizacijo, hkrati pa je okolju prijazna. Raztaplja maščobe zato je uporabna tudi v gospodinjstvu, Raztopina je alkalna

Uporaba: raztopimo 4g (1 čajna žlička) Chemipro Oxi v 1l tople vode (20-60°C). Po 5 min postane raztopina aktivna. Nanesemo jo na opremo (npr. z razpršilko), ki jo želimo razkužiti in pustimo delovati 5 min. Ko se raztopina posuši se tudi razgradi in zato ni potrebe po izpiranju (proizvajalečeva navodila). Vedno preberite proizvajalčeva navodila. Naše priporočilo: po končanem delovanju izplaknite opremo s tekočo vodo v vsakem primeru, saj na opremi ostanejo beli sledovi. Raztopina je bazična ter razpade na kisik in sodo bikarbono.

Na voljo sta pakiranji Chemipro OXI 100g in Chemipro OXI 1kg.

mp-cl-ss4

The Star San HB (Fivestar®™)

Je tekoča vodotopna spojina iz fosforne kisline in dodecil benzen sulfonske kisline. Raztaplja se v vodi in je zelo peneč anionski kislinski detergent ter zagotavlja močno dezinfekcijo.

Uporaba: raztopimo 2ml Star San HB v 1l tople vode (20-60°C). Pred uporabo je potrebno odstaniti večje delce umazanije. Nanesemo jo na opremo (npr. z razpršilko), ki jo želimo razkužiti in pustimo delovati 1 min. Raztopina naj se posuši na opremi, izpiranje ni potrebno (proizvajalečeva navodila). Raztopine ne uporabljajte na mehkih kovinah in CIP sistemih, Vedno preberite proizvajalčeva navodila. Naše priporočilo: po zaključku izplaknite opremo.

Na voljo pakiranja Star San HB 118ml, Star San HB 236ml, Star San HB 473ml in Star San HB 946ml.

Sterilizacija

To je postopek, s katerim uničimo vse vegetativne oblike (vse spore bakterij in viruse).

Toplotna sterilizacija

Za ta način sterilizacije lahko uporabljamo vlažno ali suho toploto.

  • Suha sterilizacija

Suha sterilizacija je počasnejša in potrebuje višje temperature (do 250°C) in/ali več časa do dosega sterilnosti. Dobre strani suhe sterilizacije so, da aparat zavzame malo prostora, priključen je le na električno omrežje, steriliziramo lahko predmete, ki bi se v prisotnosti vlage spremenili. Slabe strani so, da je postopek dolg, ne moremo sterilizirati snovi, ki bi pri 160°C spremenile lastnosti, predmeti morajo biti prej absolutno čisti, rezila inštrumentov otopijo, inštrumenti ne smejo biti zviti.

  • Mokra sterilizacija

Vrenje pri sobnem tlaku ni primemo, saj lahko dosežemo le 100°C, pri tej temperaturi pa spor ne uničimo. Nasičena para pod pritiskom je učinkovita, poceni metoda, pri kateri lahko steriliziramo v relativno kratkem času. Postopek se imenuje avtoklaviranje in ponavadi deluje pri temperaturi 121°C. Prednosti avtoklaviranja so: trdni materiali se hitro omočijo, tkanine vlago hitro vpijejo, postopek je temperatumo in časovno preprosto nadzorovati, ni strupenih ostankov, ne spreminja lastnosti termostabilnih materialov. Slabe strani avtoklaviranja so, da lahko povzroča oksidacijo, korozijo ali zmanjšuje ostrost predmetov. Prav tako ni mogoče sterilizirati materialov, ki se v vodi spremenijo, naprava terja posebno usposobljenost ter priključek, ne sterilizira dehidriranih materialov, ker para pri stiku z njimi izgubi vlažnost. Avtoklaviranje deluje tako, da visoka temperatura denaturira beljakovine mikroorganizma. Kritična temperatura je odvisna od razpoložljive vlage: čim manj je vlage, tem višja temperatura je potrebna in zato sterilizacija poteka dalj časa. Že 3-5 % zraka v komori lahko prepreči popolno sterilizacijo.

Plinska sterilizacija z etilenovim oksidom

To je tehnično najbolj izdelana sterilizacija. Veliko medicinskih pripomočkov je iz materiala, ki ne prenese toplote (na primer plastika …). Plin EtO pa potrebuje nižje temperature za svoje delovanje kot toplotna sterilizacija. EtO je eksploziven in vnetljiv plin, ki marmorizira plastične inštrumente in megli nekatere vrste endoskopskih inštrumentov. Je protoplazmatski strup, toksičen tudi za sesalce. Za človeka je smrtni odmerek 1OD-200mgll zraka.

Kemijska sterilizacija

 Uporablja se za inštrumente, ki ne prenesejo toplote, plinskega sterilizatorja pa ni na razpolago. Za to vrsto sterilizacije uporabljamo snovi, ki se vežejo na beljakovine in nukleinske kisline injih denaturirajo že pri sobni temperaturi. Takšne lastnosti imajo perocetna kislina, formaldehid, glutaraldehid in klorov dioksid.
(vir internet)

Varnostni ukrepi

Zavedati se moramo, da imamo pri čiščenju opreme običajno opravka z dražljivimi (Chemopro OXI) ali celo z jedkimi kemikalijami (Star San HB, kalijev metabisulfit). Zato moramo spoštovati varnostna navodila na etiketah, kot so:

  • draži oči in kožo, izogibajte se neposrednemu stiku in po možnosti uporabljajte zaščitna očala in rokavice,
  • škodljivo pri vdihavanju,
  • hraniti na hladnem,
  • hraniti dozo s pripravkom na suhem.

V primeru stika z očmi moramo ukrepati tako, da oči izpiramo z obilotekoče vode in poiskati zdravniško pomoč

Oglejte si akcijsko ponudbo v naši spletni trgovini mojepivo.si